SINT-LEONARDUSINSTITUUT

Want bij ons mag je méér verwachten ...

 

Beste ouders

Tijdens de zomervakantie starten de werken aan een nieuw schoolgebouw voor de middenschool. In een eerste fase zullen de oude prefab gebouwen (1) afgebroken worden om plaats te maken voor de nieuwbouw. Hierdoor zal een groot deel van de bestaande speelplaats (2) niet toegankelijk zijn voor onze leerlingen. Vandaar dat de parking naast het hoofdgebouw grotendeels ingericht wordt als tijdelijke speelplaats (3) en dit voor de komende twee schooljaren. Het schoolterrein blijft echter wel perfect bereikbaar. De bussen stoppen zoals steeds bovenaan in de Stationsstraat (4). Er zal voor de leerlingen van de middenschool ook een nieuwe voetgangersstrook (5) aangelegd worden die hen veilig naar de nieuwe speelplaats leidt. Ook de fietsenstalling (6) verhuist naar het bovenste gedeelte van de huidige parking. We verzoeken de leerlingen die dagelijks met de fiets naar school komen en het schoolterrein via de Koepoortstraat betreden, een kleine omweg te maken langs rusthuis Sint-Elisabeth’s Dal richting Stationsstraat. Dit is immers veiliger dan tegen de verkeersrichting in de Bethaniastraat te fietsen. Indien u als ouder uw kind wenst af te zetten met de wagen, kan u even halt houden in de Stationsstraat bovenaan de tijdelijk ingerichte speelplaats. Heeft u ook een zoon/dochter in de basisschool dan kan u deze nog steeds bereiken via de Bethaniastraat om zo via het centrum van Zoutleeuw uw weg verder te zetten. De stad Zoutleeuw voorziet tevens enkele alternatieve parkeergelegenheden waar u uw wagen kwijt kan.
Doordat de oude prefab gebouwen verdwijnen, ontstaat er een tijdelijk tekort aan klaslokalen. Vandaar dat we een beroep doen op de basisschool die ons van twee extra lokalen zal voorzien.
We beseffen dat deze noodzakelijke werken ingrijpend zijn en mogelijks voor verkeersoverlast zullen zorgen. Uiteraard zullen wij met het team de veiligheid van onze leerlingen steeds vooropstellen en in samenwerking met de verantwoordelijke aannemer en veiligheidscoördinator bijsturen waar nodig. Uiteraard mag u van ons verwachten dat wij ook in deze groeifase kwaliteitsvol onderwijs zullen blijven aanbieden in een warme middenschool. Ik dank u alvast voor uw begrip.

Filip ten Haaf – directeur middenschool Sint-Leonardus

 
  Plan  
  Plan1