SINT-LEONARDUSINSTITUUT

Want bij ons mag je méér verwachten ...

Schoolbestuur   Leerkrachten
     
D. Borghgraef
  J. Adriaens technische activiteiten
L. Carmen
  V. Baeken
geschiedenis - mens en samenleving - Nederlands
P. Cools
  L. Benaets
lichamelijke opvoeding - project
J. Ector
  M. Bollen
project - wiskunde
M. Hombroux   M. Briesen
muziek
W. Loosen    K. Buttiens
godsdienst - Nederlands
G. Naets   S. Claeskens
aardrijkskunde - STEM - techniek
A. Tutenel    M. Dubreuil
Frans
L. Van Herck    L. Everaerts
natuurwetenschappen - Nederlands
P. Vandewiele   voorzitter   M. Gillet
natuurwetenschappen - natuur & ruimte - wetenschappelijk werk
  N. Gillot
Frans
Directie   F. Haijen
maatschappelijke vorming - Engels  - project 
  K. Hendrickx
beeld - project
F. ten Haaf   X. Hoogmartens
godsdienst - Frans
T. Sevenants
 algemeen directeur   E. Jeuris
geschiedenis - mens & samenleving - Nederlands
    W. Lauwers
geschiedenis - natuurwetenschappen - wiskunde
Ondersteunend personeel   M. Maes
aardrijkskunde - lichamelijke opvoeding - natuurwetenschappen - wetenschappelijk werk
      J. Paquot
godsdienst - Frans
R. Coenen   L. Perilleux beeld
N. Koninckx   E. Pijpops handel - mens & samenleving - socio-economische initiatie
C. Spiritus   V. Poulussen Latijn - wiskunde
A. Roosen
  L. Smolders Nederlands
      L. Smolders project - STEM -wiskunde
 ICT   M. Stouthuysen techniek - verzorging
    S. Strauwen aardrijkskunde - Engels
M. Bollen
  L. Thewis wiskunde 
      W. Thoelen Latijn
Leerlingbegeleiders   B. Tielens muziek
      K. Vanderweyden natuurwetenschappen - STEM
V. Baeken   S. Vandewijer Engels - Nederlands
F. Haijen
  C. Vanhoudt project - techniek - voeding - verzorging
      E. Vermeulen Frans - Latijn
Onderhoudspersoneel   M. Ylen Techniek
     
B. Keyen    
G. Vankova