SINT-LEONARDUSINSTITUUT

Want bij ons mag je méér verwachten ...

Schoolbestuur   Leerkrachten
     
D. Borghgraef
  J. Adriaens STEM-technieken
L. Carmen
  V. Baeken
economie & organisatie - geschiedenis - Nederlands
P. Cools
  M. Bollen
project - wiskunde 
J. Ector
  M. Briesen
muziek
M. Hombroux   K. Buttiens
Nederlands
W. Loosen    S. Claeskens
aardrijkskunde - project - STEM - techniek
G. Naets   M. Dubreuil
Frans - moderne talen
A. Tutenel    A. Engelbos
natuurwetenschappen 
L. Van Herck    L. Everaerts
Engels - natuurwetenschappen - Nederlands
P. Vandewiele   voorzitter   M. Gillet
lichamelijke opvoeding - natuurwetenschappen - wetenschappen
  N. Gillot
Frans
Directie   F. Haijen
computer & multimedia - maatschappelijke vorming - Engels  - moderne talen
  K. Hendrickx
beeld - project
F. ten Haaf   X. Hoogmartens
godsdienst - Frans
T. Sevenants
 algemeen directeur   E. Jeuris
geschiedenis - Nederlands
    W. Lauwers
geschiedenis - natuurwetenschappen - STEM-wetenschappen - wiskunde
Ondersteunend personeel   M. Maes
aardrijkskunde - lichamelijke opvoeding 
      J. Paquot
godsdienst - Frans
R. Coenen   E. Pijpops economie & organisatie - Frans - mens & samenleving
N. Koninckx   V. Poulussen Latijn - project - wiskunde
C. Spiritus   L. Smolders project - STEM - STEM-wetenschappen - wiskunde
A. Roosen
  M. Stouthuysen techniek
      S. Strauwen aardrijkskunde - Engels
 ICT   L. Thewis wetenschappen - wiskunde
    W. Thoelen klassieke talen
M. Bollen
  B. Tielens muziek
      A. Vancleef beeld
Leerlingbegeleiders   K. Vanderweyden STEM - STEM-wetenschappen
      S. Vandewijer moderne talen - Engels
V. Baeken   C. Vanhoudt maatschappij en welzijn - techniek
F. Haijen
  E. Vermeulen Frans - klassieke talen - project
         
Onderhoudspersoneel    
     
B. Keyen    
G. Vankova