SINT-LEONARDUSINSTITUUT

Want bij ons mag je méér verwachten ...

     
          
 

Het eerste leerjaar A

Moderne wetenschappen

(32 uur)

 

Het eerste leerjaar A

Latijn

(32 uur)

 
           
  Aardrijkskunde  2    Aardrijkskunde  2  
  Beeld 1    Beeld  1  
  Engels 1    Engels
 1  
  Frans 3+1    Frans  3  
  Geschiedenis
1    Geschiedenis
1  
  Godsdienst
2    Godsdienst
 2  
  Lichamelijke opvoeding 2    Latijn
 +4  
  Mens en samenleving 2    Lichamelijke opvoeding
 2  
  Muziek 1  

 Mens en samenleving

 2  
  Natuurwetenschappen
2    Muziek
 1  
  Nederlands 4+1    Natuurwetenschappen
 2  
  Project +2    Nederlands 4  
  Techniek 2    Project +1  
  Wiskunde 4+1    Techniek
 2  
         Wiskunde  4  
       
  Deze richting is bedoeld voor de leerlingen die nog geen uitgesproken studievoorkeur hebben en alle richtingen (behalve klassieke talen) willen openhouden.
Met de extra uren Frans, Nederlands en wiskunde kunnen ze hun basiskennis en –vaardigheden van deze vakken versterken.
  Dit pakket is voornamelijk bedoeld voor leerlingen met een sterke interesse voor taalbeschouwing, geschiedenis en antieke cultuur. De 4 lesuren worden voornamelijk besteed aan Latijn, maar ook aan een kennismaking met de Griekse cultuur.
 
         
         
 

Het eerste leerjaar A

STEM

Science, Technology, Engineering & Mathematics

(32 uur)

  De STEM-richting op onze school richt zich tot de leerlingen die een bijzondere interesse hebben in de wereld van wetenschappen, techniek en technologie en bereid zijn om te analyseren, experimenteren en programmeren om zo nieuwe inzichten te verwerven in de uitdagingen van een steeds sneller evoluerende wereld. Tevens hebben deze leerlingen geen nood aan extra ondersteuningsuren Frans en Nederlands en beschikken ze naast een technisch-wetenschappelijke instelling over een goede basiskennis wiskunde. Ze onderzoeken graag maar zijn tegelijkertijd gefascineerd door de technische en mechanische werking van dingen.  
  Aardrijkskunde 2    
  Beeld 1    
  Engels 1      
  Frans 3   Via een projectmatige aanpak waarin extra aandacht is voor attitudes, teamwork en levenslang leren zul je gestimuleerd worden om probleemoplossend te denken en onderzoek te voeren rond thema's als mobiliteit, duurzaamheid, cultuur en design, energie en kunst.  
  Geschiedenis
1    
  Godsdienst
2    
  Lichamelijke opvoeding 2    
  Mens en samenleving 2      
  Muziek
1      
  Natuurwetenschappen
2    
  Nederlands 4    
  Project +1    
  STEM +3    
  Techniek 2    
  Wiskunde 4    
  Differentiatie uur Fra/Wi/Ne +1