SINT-LEONARDUSINSTITUUT

Want bij ons mag je méér verwachten ...

 

BASO

Het project BaSO staat volledig in het teken van een goede overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs. Als twaalfjarige sta je immers voor een zeer grote uitdaging: een nieuwe klas, nieuwe leerkrachten en klasgenoten en vooral … een nieuwe school! Je hierin goed voelen, vinden we enorm belangrijk. We leren je ook op een speelse manier de nieuwigheden kennen die typisch zijn voor het secundair onderwijs. Daarnaast leren we je studeren, je huiswerk maken, plannen en word je goed voorbereid op je eerste echte proefwerkenperiode. Bijzondere aandacht gaat uit naar je welbevinden in de klas en naar het erkennen van ieders eigenheid en het respectvol omgaan met elkaar.

 
 

COMPUTER & MULTIMEDIA

Computers en multimedia vallen niet meer weg te denken uit ons dagelijks bestaan. In dit project brengen we je de computervaardigheden bij die niet alleen op school goed van pas komen, maar leggen we ook sterk de nadruk op je internetweerbaarheid. Waarin schuilen de gevaren van het wereldwijde web en hoe kan je je surfgedrag hierop aanpassen? Hoe bescherm ik mezelf tegen cyberpesten en gameverslaving en hoe ga ik verstandig om met mijn gsm? Is de informatie die je op het wereldwijde web terugvindt wel altijd betrouwbaar? We stimuleren je kritische zin en reiken je tools aan om verstandig om te gaan met het internet en de sociale media.

 
 

STEAM

In het project STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics) worden zowel je wetenschappelijke als technische en creatieve vaardigheden geprikkeld. Je wordt gestimuleerd om probleemoplossend te denken en onderzoek te voeren rond mogelijke thema’s als mobiliteit, duurzaamheid, cultuur en design. Je leert verbanden leggen tussen tussen natuur, wetenschap, techniek en vormgeving. Hierin staan ook attitudes als levenslang leren en teamwork centraal.

 
 

ONDERNEMEN

In dit project worden de verschillende aspecten van ondernemen verkend. Je maakt kennis met de plaatselijke economie en verwerft inzicht in de relatie tussen economie, ecologie en duurzaamheid.
Je wordt gestimuleerd om samen met klasgenoten te ondernemen voor een hoger maatschappelijk nut zoals bijvoorbeeld het klimaat en eerlijke handel. Spelenderwijs krijg je zicht op de gevolgen van eigen keuzes die je dagelijks als jonge consument maakt en durf je ook je eigen koopgedrag onder de loep te nemen. Verstandig leren omgaan met geld is zeker een vaardigheid waar de nodige aandacht aan wordt besteed.